Spotkanie lokalnego środowiska trenerów tenisa.

W lutym z inicjatywy trenerów działających w klubie ASTRA odbyło się spotkanie lokalnego środowiska trenerskiego.

Na spotkanie przybyli trenerzy z Grodziska Maz. Milanówka ,Brwinowa, Żyrardowa, Otrębus. 

Poruszone zostały kwestie lokalnego kalendarza turniejów tenisowych, dokształcania trenerów i historii lokalnych ośrodków tenisa.

Efektem tego spotkania jest już jedno szkolenie trenerów, które miało miejsce na żyrardowskich kortach. Następne przewidziane jest na korcie w Książenicach. Niebawem zamieścimy tez ustalony na 2015 rok lokalny kalendarz imprez tenisowych.

Mamy tez pierwsza część historii tenisa w Grodzisku Maz. Zamieścimy ją wkrótce na naszej stronie, a następne będą dodawane w terminie późniejszym.

Zwracamy się do wszystkich, którzy posiadają materiały i informacje dotyczące historii tenisa w Grodzisku Maz. o pomoc w zbieraniu ciekawych 

informacji. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.