Regulamin Tenis Challange

 1. Wszystkie rozgrywane mecze challengowe muszą być zgłoszone i rozegrane na kortach Klubu ASTRA.
 2. Wynik meczu będzie uznany do klasyfikacji challengowej, jeśli będzie rozegrany min. jeden set do 6-ciu gemów. Zalecamy formułę do dwóch wygranych setów, decydujący set tiebreak do 10.
 3. Każdy  zawodnik z listy challengowej może wyzwać drugiego zawodnika, który zajmuje max. 5 miejsc wyżej. W przypadku wygranej zawodnik wyzywający zajmuje miejsce wyzwanego, a przegrany spada o jedno miejsce.
 4. Wyzywający kontaktuje się z osobą wyzywaną bezpośrednio lub przez koordynatora, ustalając termin meczu.
 5. Nie można wyzywać zawodników, którzy zostali wyzwani wcześniej i muszą skończyć ustalone spotkania.
 6. W przypadku nie podjęcia przez zawodnika wyzwania lub braku z nim kontaktu w terminie nie dłuższym niż 7 dni, uznane to będzie jako oddanie meczu walkowerem i nastąpi stosowna zmiana na liście.
 7. Zawodnik, który umówiony jest na mecz nie może umówić się jednocześnie na inny, dopóki nie rozegra wcześniej ustalonego meczu.
 8. Każdy zawodnik ma prawo zgłoszenia nieobecności w rozgrywkach na okres max. 2 tygodni.
 9. Zawodnicy, którzy rozegrali pomiędzy sobą mecz, nie mogą rozegrać go ponownie dopóki któryś z nich nie rozegra meczu z innym zawodnikiem.
 10. Zawodnik, który odmówi gry 3 razy z rzędu, może zostać skreślony z listy challengowej lub przesunięty na niższą pozycję zgodnie z decyzją koordynatora rozgrywek.
 11. Po rozegranym meczu zwycięzca ma obowiązek powiadomić koordynatora rozgrywek o jego wyniku.
 12. Nowy gracz chcąc dołączyć do Challengu wyzywa dowolnie wybranego zawodnika z listy. Jeśli wygra, wchodzi na jego miejsce, a pozostali spadają o jedną pozycję. W przypadku przegranej zajmuje ostatnie miejsce na liście.
 13. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach biorą na siebie odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa w czasie gry. Sprawy związane ze stanem zdrowia zawodnik bierze na własna odpowiedzialność.
 14. Opłatę za wynajem kortu zawodnicy ponoszą  po połowie.
 15. Ustala się początek rozgrywek na dzień 15 czerwca, a zakończenie na 13 września 2020 roku.
 16. Organizator - Klub ASTRA ma ostateczne zdanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. Koordynatorem Challengu jest Andrzej Słowiński tel. 501 718 746.