Regulamin Ligi Tenisowej

I.      Informacje ogólne

      1.    Podstawą udziału w rozgrywkach jest deklaracja gracza u Organizatora do dnia 10 września.

      2.    Opłaty:

·     wpisowe 120 zł (opłata jednorazowa wnoszona przed przystąpieniem do rozgrywek;

·     pozostałe opłaty zgodnie z cennikiem klubowym;

  •     zawodnicy, którzy rozegrali wszystkie mecze w swojej grupie otrzymują w formie bonusu jeden mecz bez opłat w kolejnej turze lub po zakończeniu IV tury w rozgrywkach challengowych

3. Okres trwania rozgrywek: od 13 września do 30 kwietnia.

4.    Rozgrywki ligowe są prowadzone w turach.

Liga

Liczba tur

Czas trwania tury

Liga męska

4

7-8 tygodni

Liga kobieca

2

14-16 tygodni

5.    Wszystkie mecze muszą być rozgrywane na obiekcie klubu Astra Książenice.

6.    Mecze mogą być rozgrywane:

·     w konkretnych terminach zaproponowanych przez Klub tzw. termin klubowy.

·     w terminach indywidualnie uzgodnionych przez graczy.

7.    Mecze powinny być rozgrywane minimum 3 piłkami. W terminach klubowych piłki będą dostarczone przez Organizatora. W terminach indywidualnych gracze grają własnymi piłkami.

8.    Nagrody: dyplomy, puchary

9.    Ostateczna decyzja dotycząca interpretacji zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

II.    Formuła rozgrywek

1.    Wszyscy gracze są podzieleni na grupy (ligi), zgodnie z prezentowanym przez nich poziomem gry. W uzasadnionych przypadkach przed rozpoczęciem rozgrywek organizator ma prawo do dokonania korekt w składzie lig (przyznanie tzw. dzikiej karty).

2.    Rezygnacja z udziału w rozgrywkach jest możliwa w każdym momencie. W takiej sytuacji organizator, każdorazowo po zakończeniu odpowiedniej tury, dokonuje korekt (przesunięć) w składzie lig.

3.    W przypadku zgłoszenia się nowych graczy po rozpoczęciu rozgrywek, mogą być oni dopuszczeni do gry przez organizatora jedynie w przypadku wolnych miejsc. Rozpoczynają oni grę od ostatniej ligi. W uzasadnionych przypadkach organizator może przyznać tzw. dziką kartę do wyższej ligi.

4.    Rozgrywki w ramach grup (lig) toczą się wg formuły każdy z każdym. Wszystkie mecze muszą być rozegrane w ramach konkretnej tury rozgrywek.

5.    Formuła gry:

·     Top liga: do dwóch wygranych setów, decydujący set tiebreak do 10 pkt.

·     Pozostałe ligi: jeden set z tiebreakiem przy stanie 6/6

6.    Zawodnik otrzymuje walkower (wynik zapisywany jest jako 6/0), w przypadku kiedy przeciwnik nie stawił się do gry lub odwołał swój udział w dniu, w którym mecz był wyznaczony. Zawodnik, który oddał mecz walkowerem ponosi całkowity koszt jego rozegrania.

7.    W sytuacji kiedy jeden z zawodników nie może dokończyć meczu, dla potrzeb klasyfikacji grupowej, jego wynik zapisywany jest jak zakończony set na korzyść przeciwnika.

8.    O kolejności zawodników w grupie decyduje liczba zdobytych punktów. Za każdy wygrany mecz zawodnik otrzymuje 3 punkty. Dodatkowo każdy z zawodników otrzymuje 1 punkt bonusowy za rozegranie meczu.

9.    Zasada ustalania kolejności zawodników w grupie:

a)   w przypadku, gdy dwóch zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku, a jeśli taki pojedynek się nie odbył, większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach),

b)  w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje:

                i.      większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach),

                                       ii.      wyższa pozycja w rankingu klubowym.

           c)   w sytuacji kiedy zawodnik rozegrał mniej niz dwa mecze Organizator może uwzględnienić inne kryteria np. zajmowana pozycja na klubowej liście klasyfikacyjnej lub liczba rozegranych meczów w danej turze.

10. Zasada awansu i spadku:

·     gracze, którzy zajęli miejsca 1-2 w swojej lidze awansują do wyższej ligi w kolejnej turze rozgrywek (nie dotyczy graczy z Top Ligi),

·     gracze, którzy zajęli dwa ostatnie miejsca w swojej lidze (w Top Lidze ostatnie miejsce w każdej z grup) spadają do niższej ligi w kolejnej turze rozgrywek (nie dotyczy graczy z ostatniej ligi)