Regulamin Klubu Astra

I. Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z usług Klubu ASTRA w Książenicach przy ul. Mazowieckiej 174 (dalej "Klub ASTRA").
 2. Klub ASTRA jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 22.00, w soboty i niedziele w godz. 8.00 - 19.00
 3. Na terenie Klubu ASTRA zabrania się przebywania osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz tych, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 4. Do prowadzenia zajęć upoważnieni są jedynie trenerzy i instruktorzy współpracujący z Klubem ASTRA.
 5. Wstęp na kort lub sale ćwiczeń jest możliwy tylko dla osób ćwiczących, w odpowiednim obuwiu i stroju sportowym.
 6. Na kort do squash nie można wnosić i spożywać napoi.
 1. Osoby wypożyczające sprzęt sportowy ponoszą za niego odpowiedzialność materialną.

II. Postanowienie dotyczące rezerwacji i płatności

 1. Warunkiem skorzystania z usług Klubu ASTRA jest uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem po uprzednim uzgodnieniu z Klubem ASTRA dostępności danej usługi (tj. dostępności kortu, wolnych miejsc w grupie ćwiczebnej etc.).
 2. Zaleca się dokonanie wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu  +48 799 311 213 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w recepcji Klubu ASTRA.
 3. Opłaty można dokonać bezpośrednio w recepcji Klubu ASTRA lub przelewem na konto Klubu ASTRA 75 1090 2590 0000 0001 2161 5307.
 4. W przypadkach szczególnych dopuszcza się możliwość odwołania rezerwacji (tylko w formie SMS pod numer 501 718 746,) jednak nie później niż na 24 godziny przed jej terminem. W tym przypadku klient zachowuje możliwość skorzystania z usługi po ustaleniu nowego terminu, w sezonie zimowym do 30 kwietnia, w sezonie letnim do 30 września danego roku. W innym przypadku odwołanie rezerwacji nie jest możliwe.

III. Postanowienia dotyczące grup ćwiczebnych

 1. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, powierzony sprzęt, jak również za miejsce ćwiczeń i udział w zajęciach tylko uprawnionych osób.
 2. Ćwiczący muszą mieć odpowiedni strój sportowy, podpisać deklaracje o dobrym stanie zdrowia i dokonać stosownych opłat.
 3. Każdą z grup ćwiczebnych obowiązują dodatkowe zasady typowe dla danej dyscypliny sportu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Każdy uczestnik korzystający z usług Klubu ASTRA ponosi  ryzyko wynikające z wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 2. Klub ASTRA nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie ćwiczeń lub będące skutkiem nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Klub ASTRA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu ASTRA, w tym w szatniach.
 4. Klub ASTRA nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu znajdującym się na terenie Klubu ASTRA.