Tradycja

 Początek XX wieku to w polskim sporcie czas powstawania różnych klubów i związków sportowych. W roku 1927 najlepszym sportowcem Polski był lwowianin Wacław Kuchar. Sport rozwijał się dynamicznie, docierał też do takich miast jak nasz Grodzisk. Oprócz wszechobecnej piłki nożnej w Grodzisku zaczęto również grać w tenisa. Była to zasadniczo druga dyscyplina sportu, która zaistniała w naszym mieście w zorganizowany sposób.

 

Od 1927 roku kolejne pokolenia sympatyków tenisa  – grających, organizujących turnieje, budujących korty – poświęcały część swojego życia tej pięknej dyscyplinie sportu. Pamięć o Nich, o tym czego dokonali, jak również chęć zachowania faktów i dokonań grodziskich tenisistów legły u podstaw naszych działań. Zbliżający się jubileusz dziewięćdziesięciolecia tenisa w Grodzisku Mazowieckim utwierdził nas w tych zamiarach. Uważamy, że jesteśmy to winni naszym poprzednikom. To oni zapoczątkowali ten ruch. Wielu z nas uczestniczyło i nadal uczestniczy w tej działalności, a także zamierza ją kontynuować.

 

Jako pomysłodawcy, a zarazem wykonawcy tego przedsięwzięcia, czujemy się spadkobiercami i kontynuatorami historii grodziskiego tenisa. Jesteśmy świadomi, że zobowiązuje to nas do dalszego działania, tak by dobra passa grodziskiego tenisa była kontynuowana.