Fundacja Klub Tenisowy Astra

Fundacja Klub Tenisowy Astra została powołana 27 września 2016 roku. 

Celem Fundacji jest upowszechnianie uprawiania sportu ze szczególnym uwzględnieniem tenisa oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Cel ten Fundacja realizuje poprzez:

  • prowadzenia działalności sportowej w formie klubu sportowego,
  • promowanie uprawiania sportu, w szczególności tenisa, w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich,
  • współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi,
  • organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży osiągających szczególne wyniki sportowe,
  • wspieranie i organizowanie imprez sportowych,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej.